Inredningsarkitekt

Last modified date

Inredningsarkitektur är en gren inom arkitekturen som handlar om allt finns inuti ett rum, exempelvis ljus, färg, inredning, väggar, fönster och texturer. En inredningsarkitekt är helt enkelt en expert på att formge rum. Det är inredningsarkitektens jobb att få alla element i ett rum att vara estetiskt tilltalande. Rum fyller inte bara en funktion utan vad som finns i rummet påverkar alla som befinner sig i rummet. Därför är det viktigt att den inre miljön är attraktiv och lyfter rummets syfte. Att använda inredning som tavlor med olika motiv är vanligt för att lyfta ett rum och göra det attraktivt. Hos Frameit finns det massor med ramar, posters och passepartouter som passar i alla möjliga rum och miljöer. Det som hänger på väggen kopplas av en inredningsarkitekt samman med resterande inredning och varje detalj är välgenomtänkt. För att få en attraktiv miljö väljs oftast motiven utifrån väggfärgen. Väggfärgen är helt enkelt ledande för vad som passar in i rummet. Tavlor är ett väldigt användbart verktyg för att med små medel förändra ett rum och där det kanske inte finns utrymme för att ställa saker eller hänga upp hyllor. Exempelvis passar posters väldigt bra i korridorer, väntrum och patientrum.

 

En inredningsarkitekt gestaltar rum

En inredningsarkitekt arbetar med rumsutformning och rumsfunktioner och de främsta arbetsverktygen är textilier, färg, tapeter, golv, möbler och mindre inredningsdetaljer. En del inredningsarkitekter väljer att inrikta sig på något speciellt, som exempelvis att designa möbler eller liknande produkter. Oftast samarbetar en inredningsarkitekt med en byggnadsarkitekt vid exempelvis husbyggen. En inredningsarkitekt arbetar alltid med kundens mål som utgångspunkt. Idag använder en inredningsarkitekt både digitala lösningar för att designa ett rum tillsammans med handgjorda skisser. En inredningsarkitekt kan få i uppdrag att förbättra arbetsmiljön på skolor och arbetsplatser i syfte att förbättra arbetsmiljön för de människor som vistas där dagligen.

Färgsättning är en nyckel i inredningsarkitektens arbete

Färgsättning har en central roll i inredningsarkitekturen. Färg har en enorm påverkan på ett rum och är faktiskt en viktig aspekt i hur en människa interagerar i rummet. Att färgsätta ett rum är komplext eftersom det finns många faktorer som påverkar färgen, som belysning och naturligt ljus. Därför måste en inredningsarkitekt ta hänsyn till fönsternas storlek och placering i rummet när färgen ska väljas. Exempelvis är färgsättningen i en sjukhusmiljö viktig för att få patienter att känna sig trygga och omhändertagna. Inredningsarkitekten kan även få i uppdrag att stärka ett företags varumärke och identitet genom miljön.

Utbildning inom inredningsarkitektur

Det finns lite olika vägar att gå för att bli inredningsarkitekt. Det går att gå utbildningar på universitetsnivå men även på yrkeshögskolan. Många privata utbildningssamordnare har också utbildningar inom inredningsarkitektur. För närvarande råder det liten konkurrens inom yrket. Efterfrågan på inredningsarkitekter spås öka om cirka fem år eftersom många inom yrket kommer gå i pension.

kalle