Vanliga misstag arkitekter gör

Last modified date

 

Arkitekturyrket är väldigt givande eftersom det helt enkelt går ut på att, genom genomtänkta planeringar, göra verklighet. Det är ett arbete där du måste vara väldigt noga och ansvarsfull, det finns en rad med aspekter du måste hålla noga koll på, som lagar, teknik, ekonomi, miljö, hållbarhet samt eventuella sociala frågor.

Du som arkitekt måste även lyssna på dina kunder och göra ditt yttersta för att uppfylla alla deras krav. Eftersom det är ett väldigt krävande jobb med allt som måste hållas koll på är det inte ovanligt att det begås misstag. Här nedan kommer några av de vanligaste misstagen som arkitekter gör.

4 vanliga misstag

1. Orealistisk tidsram.

Ett vanligt misstag är att arkitekter ger en tidsram för när de kommer vara klara med projektet. Men i många fall kommer planeringen ta längre tid än de först trott. Det kan ta flera månader från planeringen och själva ritningen till konstruktionen. Anledningar till förseningar är ofta tillstånden som behövs.

2. Bristande kommunikation.

Ett annat misstag som kan ske, speciellt med nyare arkitekter, är att kommunikationen inte är den bästa. Det är viktigt att arkitekter är ärliga och kommunikativa mot sina kunder. De bör berätta för kunderna ifall deras krav är svårtillgängliga eller orealistiska.

3. Hänsynsbrist till omgivning och grannar.

När arkitekter ska börja med ett projekt är det viktigt att de beaktar omgivningen och eventuella grannar eftersom de kan ha åsikter och synpunkter om projektet. Skulle arkitekten inte ta hänsyn till detta kan det leda till problem för kunderna framöver.

4. För detaljfokuserad.

Ritningen bör alltid vara detaljerad och tydlig för ett projekt. Men det händer att arkitekter blir för fast i alla detaljer. Det är bättre att börja med att se över helheten och fokusera på detaljerna mot slutet.

ivadmin