Ove Hidemark

Last modified date

Ett av de större arkitektnamnen i landet är Ove Hidemark. Förutom arkitekt var han även professor i restaurering och äldre byggnadsteknik. Han undervisade ett antal år vid Stockholms Konsthögskola. Inom restaurering anses Hidemark, tillsammans med arkitekten Erik Lundberg och riksantikvarien Sigurd Curman, vara ett av de tre allra största namnen.

Om Ove Hidemark

Det var år 1931 som Ove Hidemark föddes i Stockholm. Han inhämtade den största delen av sina restaureringskunskaper på den Kungliga Konsthögskolan. Under studieperioden var en av hans lärare den tidigare nämnda Erik Lundberg.

Hidemark kom till att karakterisera perioden från 70-talet och fram under karriären som restaureringsarkitekt. Det började med att han under 70-talet blev tilldelad uppdraget att restaurera Skoklosters slott.

Under slutet av 60-talet drabbades nämligen västvärlden av en kris som fick folk att ifrågasätta framtidsoptimismen. Nybyggariver och den rivningsiver som pågått under en viss tid bromsades och man började istället uppskatta de äldre miljöerna och byggnaderna. Det ledde till att platserna skulle restaureras istället. Det var här som Hidemark kom in och verkligen skapade ett namn för sig själv.

Under sin karriär var Hidemark även slottsarkitekt vid både Drottningholms slott och Stockholm Slott. När Katarina kyrka skulle byggas upp igen var Hidemark huvudarkitekten.

ivadmin