Vikten av god luftkvalitet i byggnader

Last modified date

Människor överlever i inte mer än 30 dagar utan mat, inte mer än tre dagar utan vatten och inte mer än tre minuter utan luft. Vi har ett konstant behov av luft och av denna anledning är det essentiellt med god luftkvalitet inomhus. Luftkvaliteten i byggnader har en stor påverkan på hälsan hos människor och det är här arkitektur kommer in i bilden. I själva verket är det sju miljoner människor som dör årligen av luftföroreningar över hela världen. Förutom dödsfall är det åtskilliga miljoner som utsätts för sjukdomar och infektioner på grund av dålig luftkvalitet. Lösningen är att dra nytta av god arkitektur för att utforma byggnader med bättre luftkvalitet inomhus.

 

Fördelarna med god luftkvalitet inomhus är följande:

 

 

  • Gör det lättare att andas. Att andas är något som tas för givet tills det blir problem. Ju mer förorenad luften är desto mer ökar risken för allergier, sjukdomar och stress. Även en liten mängd föroreningar kan höja stressnivån och försämra hälsan.
  • Bidrar till bättre sömn. Renare luft förbättrar sömnkvaliteten och bidrar till att man sover bättre.
  • Minskar allergener och föroreningar. Ju mer du utsätts för allergener i luften, desto mer ökar du risken för att bli sjuk. Av denna anledning är ren inomhusluft av högsta vikt för att återhämta dig och minska risken.
  • Förbättrar lukten. En svalare inomhusmiljö ser till att bakterier och mögel inte växer. Det här leder i sin tur till att ingen dålig lukt sprids i ditt hem.

90 procent av tiden tillbringas inomhus

Studier visar att den luft vi andas in inomhus kan vara sämre jämfört med luften utanför, detta av förklarliga skäl eftersom luften är tätare jämfört med luften utomhus. Medierapporteringen ägnar mest sitt fokus på luftkvaliteten utomhus trots att människor tillbringar 90 procent av tiden inne. Av denna anledning ligger en stor del av ansvaret hos arkitekter för att optimera luftkvaliteten inomhus – speciellt i offentliga byggnader som skolor och sjukhus. Det är där risken är som störst för infektioner och spridning av sjukdomar, något som kan leda till att minska produktiviteten. Föga förvånande är OVK (obligatorisk ventilationskontroll) extremt viktigt för att säkerställa luftkvaliteten i alla byggnader och hem.

Utför en ventilationskontroll

En ventilationskontroll är inte bara viktigt för att säkerställa en god luftkvalitet. Faktum är att du som fastighetsägare måste göra det enligt lagen regelbundet. Hos Radea kan du få en kostnadsfri OVK besiktning och även en gratis radonbesiktning. Även om det är obligatoriskt kommer den certifierade kontrollanten att se till att din fastighet har en tillfredsställande ventilation och bra inomhusluft.

kalle