Om arkitektur och att jobba som arkitekt

Last modified date

 

”Arkitekt” är ett ord som härstammar från arkhitekton, ett grekiskt ord som är en sammansättning av arkhos (mästare) och tekton (snickare/byggare). De flesta kan nog vara eniga om att en arkitekt är yrkestiteln alla med en akademisk arkitektexamen har rätt att använda sig av.

Men hur beskriver man då arkitektur? Vad är det egentligen? Sedan renässansen har arkitektur ansetts vara en av de sköna konsterna. Det är ett ämne där man kombinerat vetenskap och konst. Det finns beskrivningar av arkitektur redan innan renässansen. Under 100-talet f.Kr. skrev Vitruvius ett antal böcker som handlade just om arkitektur. Han beskrev ämnet som en balans mellan funktion, hållbarhet och skönhet. Detta är något som fortfarande tillämpas inom arkitekturen, som i den moderna meningen är alla former av byggnation som utförts av människor. Det kan alltså röra sig om byggnader eller landskap, men även interiörer, städer och till och med möbler.

Vad krävs för att bli arkitekt?

Det finns ett antal egenskaper och kunskaper som du behöver för att klara av yrket. En arkitekt bör vara väldigt mångsidig. Du bör klara av att planera en viss miljö eller byggnad där folk kommer att vistas samtidigt som byggnaden/miljön är i harmoni med sin omgivning. Som arkitekt måste du då förstå människans interaktion med omgivningen samtidigt som du förstår dig på byggnadens konstruktion och hur de båda hänger ihop.

Byggnationsprocessen, eller det tekniska kunnandet, är endast en del av vad du som arkitekt bör klara av. Det krävs även att du har en del konstnärliga kunskaper. Planeringsprocessen består nämligen till stor del av skisser av byggnaderna och miljöerna samt dess interiörer. Du bör kunna använda dig av planritningar, modeller och it-modellering för att kunna planera byggnationen.

Arkitekters karriärmöjligheter

För en arkitekt finns det flera karriärmöjligheter. För du som vill fokusera på stadsplanering kan bli anställd inom arkitektkontor, i den offentliga sektorn eller i en tillfällig position inom olika projekt.

Ett annat förslag är att du startar ett eget företag. Men eftersom det krävs en hel del att driva eget bör du vara säker på att du klarar av det och har en mycket bra plan direkt från början. En viktig sak att tänka på om du ska starta eget är att vara noga med att inreda ditt kontor, du vill inte driva en arkitekturfirma med möbler som inte passar eller ser helt galna ut.

ivadmin